Ontstopping van riolering

BEL NU 035 - 772 08 38

Help, mijn afvoer is verstopt!

Alles wat door de gootsteen, de wastafel of het toilet gespoeld wordt komt in het riool terecht. Gewoon afvalwater is natuurlijk geen enkel probleem, het riool is daar immers op ingericht. Maar als er zaken in het riool komen die er niet thuishoren, schoonmaakdoekjes of frituurvet bijvoorbeeld, dan kunnen er verstoppingen ontstaan. Een verstopte afvoer komt thuis vaak voor, zo kan het voorkomen dat u uw gootsteen verstopt heeft.

De meeste voorkomende rioolproblemen betreffen verstoppingen in het uiteinde van het riool, zoals het toilet, de gootsteenafvoer of het doucheputje.

Wij beschikken over de kennis en de materialen om deze problemen  snel en tegen beperkte kosten te verhelpen.

Met bijvoorbeeld een veer voor de kleine leidingen. Hiermee kan Rioolservice Peer verstoppingen snel en veilig verwijderen. Ook beschikken wij over een ‘mini’ hoge druk spuit. Met dit apparaat kunnen we de binnenkant van de afvoerbuizen grondig reinigen en ontstoppen, zonder enige schade te veroorzaken. Dus schakel ons in als uw wasbak verstopt is, wij helpen u dan direct. Het komt ook vaak voor dat de wc verstopt raakt,  dit lossen wij ook graag voor u op.

Waar het werk van een loodgieter stopt, gaan wij verder. Als er een probleem ontstaat in het ondergrondse deel van het riool spoelen wij de leiding met onze hoge druk machine door en kunnen met een camera-inspectie het riool volledig controleren. De oorzaak van het verstopte riool kan op die manier snel opgespoord en snel en gericht aangepakt worden.

toilet-afvalbak

Voorkom verstopping: Een afvalbakje voor doekjes.

toilet-ontstopper

Gebruik GEEN chemicaliën om uw afvoer te ontstoppen!

Wie is verantwoordelijk

Afvalwater komt in een rioolbuis onder het huis terecht. Deze rioolbuis is aangesloten op het hoofdriool van de gemeente. Via dit hoofdriool wordt het gebruikte water naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

De eigenaar van het huis is verantwoordelijk voor het riool tot aan het hoofdriool.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool.

Als u als eigenaar een verstopping heeft veroorzaakt, dan moet u deze zelf (laten) verhelpen. U kunt zelf proberen het probleem op te lossen, maar u natuurlijk ook contact opnemen met Rioolservice Peer.

Wij kunnen binnen de Gooi- en Vechtstreek en omgeving meestal dezelfde dag en in ieder geval binnen 24 uur helpen. Wij doen een onderzoek naar de oorzaak van de verstopping en kunnen deze in de meeste gevallen meteen verhelpen.

Als er een camera-inspectie noodzakelijk zijn om de oorzaak van een verstopping vast te stellen zijn de kosten altijd voor rekening van de eigenaar, ook al blijkt later dat het probleem wordt veroorzaakt door een mankement in het gemeenteriool.

Als de verstopping wordt veroorzaakt door iets aan het gemeenteriool dan betaalt de gemeente de kosten van de ontstopping. Rioolservice Peer neemt hierover contact op met de gemeente.

aansluiting-gemeenteriool

Aansluiting op het gemeentelijke hoofdriool.

camera-inspectieWij sporen het probleem op met een camera inspectie.

Is het tijd voor een grondige inspectie, reiniging en/of ontstopping van uw afvoer? Neem dan gerust even contact op met Rioolservice Peer voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.