BEL NU 035 - 772 08 38

Door klimaatverandering zijn de regenbuien van dien aard dat er steeds meer wateroverlast voorkomt. Denk aan volle kelders en overstromingen van straten, pleintjes en tuinen. Sedert een aantal jaren is er voor bedrijven en particulieren daarom een verplichting tot het afkoppelen van regenwater van het riool.

Afkoppelen regenwater is niet alleen verplicht maar ook duurzaam

De regen verdwijnt door de afkoppeling van regenwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het schone water gaat gewoon de grond im. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Afkoppeling voorkomt verdroging en overbelasting van het rioolstelsel. Bovendien wordt schoon water niet vermengd met vuil water en hoeft dus niet schoon gemaakt te worden. Veel gemeentes geven daarom een afkoppelsubsidie. Mens, milieu en uiteindelijk dus ook de portemonnee profiteren van de afkoppeling van regenwater.

Infiltratievoorzieningen

Het is natuurlijk enorm zonde dat schoonwater via het dak of de bestrating in het riool verdwijnt. Het schone water kan worden opgevangen voor gebruik op een later moment of gewoon in de tuin stromen. Dat scheelt weer irrigatie en sproeien. Het afkoppelen van regenwater kan door de regenpijp los te koppelen van het riool. En vervolgens aansluiten op een infiltratievoorziening al of niet in combinatie met een regenton.

De mogelijkheden tot ontkoppelen

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen, het:

  • laten lopen op uw gazon van het regenwater
  • maken van een vijver
  • maken van een talud
  • inbrengen van infiltratie kratten
  • in boren van infiltratiebuizen
  • het aanbrengen van zinkputten of drainageslangen

Verplichte infiltratievoorzieningen

Voor de meeste particulieren en bedrijven in Nederland geldt de verplichting tot het aanbrengen van infiltratievoorzieningen en andere manieren om het hemelwater af te koppelen. In de gemeente Blaricum, Breukelen, Hilversum, Laren en Loosdrecht gelden bijzondere bepalingen waar Rioolservice Peer u graag over adviseert.

Vrijblijvend advies over het afkoppelen van hemelwater

Per geval zal er moeten worden bekeken wat voor u de beste optie is. De stelregel is per 1 m2 dak oppervlak 40 liter opvangcapaciteit moet worden aangebracht. Wij adviseren u graag over de beste manier om het regenwater professioneel en duurzaam af te koppelen. Vul het formulier in voor een offerte op maat of bel: 035 – 77 20 838